Hrazení oddílových příspěvků

bude probíhat v roce 2021 na dvorcích TJ Astra v těchto termínech:

úterky  27.4, 4.5. a 11.5.  od 17 do 18 hodin.Od 12. 4. 2021 zahájen provoz tenisových dvorců

 v areálu Malinová, přijďte si k nám zahrát !


Z důvodů vládních opatření je tenisový areál v ul. Malinová ulici otevřen pouze v omezeném provozu, tj. bez šaten a sprch (WC je přístupné). Z důvodu požadavku evidence hrajících je vždy nutné provést  předem rezervaci telefonicky u správce na tel. 722 782 271 (platí i pro členy TJ Astra).

   V areálu zůstává povinnost nosit roušky/respirátory, které je možné sundat pouze při hře, prosíme o dodržování této povinnosti.  


Děkujeme všem, že se NEZDRŽUJí v areálu mimo své zarezervované hodiny. Závodní hraní v TJ Astra

I v roce 2021 se plánujeme zúčastnit soutěže přeboru Prahy smíšených družstev dospělých (3. třída) a pražského přeboru seniorů (3.třída).  Noví hráči jsou vítáni.


© 2006 TJ Astra ZM